How can we help you?

 > Socialinio darbo paslaugos
 • Informavimas – informacijos teikimas asmeniui ir jo artimiesiems apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose. Užtikrinamas informacijos apie gyventoją konfidencialumas;
 • Konsultavimas – įstaigos specialistai kartu su gyventoju ir/ar jo artimaisiais analizuoja asmens problemas, konsultuoja ir ieško veiksmingų problemos sprendimo būdų;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas – suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens problemas, tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų. Atstovaujama neveiksniam gyventojui. Tarpininkaujama gyventojui atkuriant ir palaikant ryšius su šeimos nariais, giminaičiais, draugais;
 • Buitinės – drabužių, patalynės skalbimas, keitimas bei taisymas. Gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas ir priežiūra;
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį asmens savarankiškumą;
 • Darbinių įgūdžių ugdymas – darbo terapija (užimtumas) organizuojama pagal individualius gyventojų poreikius ir savarankiškumo lygį;
 • Laisvalaikio organizavimas: valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas, išvykos, koncertai, stalo žaidimai ir kt.
 • Užimtumas planuojamas atsižvelgiant į kiekvieno gyventojo individualius gebėjimus ir norus;
 • Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.;
 • Asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
 • Kitos paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikius.
Šrifto dydis
Kontrastas